Koulutus

International Council of Nordic Walking ry (ICNW), liikuntamuodon kansainvälinen tieteellinen järjestö, on vastuussa Modern Nordic Walking koulutuksesta ja sen kehittämisestä, yhteistyössä World Modern Nordic Walking Academy ry:n kanssa.

Nämä kaksi järjestöä ovat kiinteässä yhteistyössä kehittääkseen jatkuvasti koulutusjärjestelmää ja -materiaaleja. Tässä työssä ovat aktiivisesti mukana heidän kansainväliset valiokuntansa ja asiantuntijaneuvostonsa. Erityishuomio on kiinnitetty siihen, että liikunamuodon kannalta relevantti uusin tietämys ja tieteellisten tutkimusten tulokset sovelletaan modernin sauvakävelyn opetukseen mahdollisimman nopeasti.

Modern Nordic Walking koulutusohjelma on laaja ja tarjolla usealla kielellä liikunta- ja terveydenhoidoalan ammattilaisille maailmanlaajuisesti. Ohjelmassa on lajin opettajakoulutukset (MNW Trainer ja Master Trainer -tutkinnot), valmentaja- ja kouluttajakoulutukset (MNW Coach ja International Coach -tutkinnon) – sekä päivitys, jatko- ja erikoistumiskoulutuksia. Lisäksi järjestetään seminaareja, koulutustapaamisia, myös webin välityksellä, sekä kongresseja, niin kansainvälisiä, kuin myös kansallisia eri maissa.

Modern Nordic Walking -konseptissa ja sen mukaisissa koulutuksissa sovelletaan myös uusimpia tutkimustuloksia ja tietoutta ihmisen myofaskiaalisen järjestelmän toiminnasta sekä spiraali- ja vertikaalilihasketjujen merkityksestä liikkeen aikana.

Koulutus Suomessa

Modern Nordic Walking koulutuksista Suomessa vastaavat lajin kansainväliset kouluttajat Tiina Arrankoski ja Tuomo Kettunen. Heidän esittelynsä tässä alla.


“Modern Nordic Walking Trainer” koulutus

Modernin sauvakävelyn opettaja (MNW Tainer) -koulutus on liikunta- ja terveydenhoitoalan ammattilaisille suunnattu kaksipäiväinen (16 h + kotityöt) koulutus, joka perehdyttää liikuntamuodon kolmen peruspilarin: ryhdin/kehonhallinnan, kävelytekniikan ja sauvankäyttötekniikan yhteensovittamiseen. Koulutus antaa valmiudet lajin opettamiseen konseptin periaatteiden ja metodologian mukaisesti.

Tavoitteena liikuntamuodon opetuksessa on laadukas, hyväryhtinen – halutessa myös tehokas – kehon niveliä säästävä luonnollinen, monipuolinen liikunta sauvojen kanssa. Toisena tärkeänä tavoitteena on liikkumisen laadun, ryhdin ja kehonhallinnan paraneminen myös jokapäiväisessä liikkumisessa ilman sauvoja – tämä siirtovaikutus on usein välitön, kun Modern Nordic Walking -konseptin mukaiset perustaidot on opittu.

Koulutus on hyväksytty osaksi Spiral Stabilization / Spiraalistabilaatio -metodin koulutusjärjestelmää ja kartuttaa koulutuspisteitä ja -tuntimääriä vähintään SPS-ohjaajatason saavuttaneille samalla tavoin kuin muut viralliset ko. metodin koulutukset.

Koulutuksen hinta on 350 € (sis alv.), johon sisältyy koulutusmateriaali ja ”Moderni Nordic Walking” -kirja.

Seuraavat koulutustapahtumat löytyvät kouluttajien Koulutuskalenterista.

MNW Trainer koulutuksia järjestetään myös tilauskoulutuksina yliopistoille, urheiluopistoille, liikuntajärjestöille, urheiluseuroille yms.  – ja vähintään 4-5 henkilön liikunta- ja terveydenhoitoalan ammattilaisryhmille.


Lisätietoja

info@modernnordicwalkingacademy.com

Kouluttajat Suomessa

Tiina Arrankoski ja Tuomo Kettunen ovat lajin kouluttajat Suomessa. He toimivat myös ICNW ry:n ja World Modern Nordic Walking Academy ry:n kansainvälisinä pääkouluttajina tittelillä ”Modern Nordic Walking International Coach”. He ovat Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa peruskoulutuksensa saaneita alan ammattilaisia.

Tiinalla on yli 30 vuoden kokemus eri liikuntalajien sekä kehonhallinta- ja liikuntaterapiametodien opettajana ja kouluttajana eri maissa. Nykyään hän toimii mm. Spiral Stabilization / Spiraalistabilaatio -metodin vastaavana kouluttajana Suomessa ja kansainvälisenä kouluttajana eri maissa. Tuomo puolestaan on toiminut ammattivalmentajana ja -kouluttajana samoin yli 30 vuotta, mm. maajoukkuevalmentajana niin Suomessa kuin Italiassa.

Nordic Walking opettajina ja kouluttajina heillä on vankka kokemus: he ovat kouluttaneet lajin ohjaajia, opettajia, valmentajia ja kouluttajia yli 30:een maahan vuodesta 2005 alkaen, viimeiset 10 vuotta Modern Nordic Walking -konseptia käyttäen.

Arrankoski ja Kettunen ovat järjestäneet liikuntamuodon yliopistokoulutuksia mm. Veronan, Padovan ja Bolognan yliopistojen liikuntatieteellisissä tiedekunnissa Italiassa sekä Suomessa Itä-Suomen Yliopistossa. He ovat myös kirjoittaneet kirjan "Moderni Nordic Walking – liikkeessä läpi elämän".

Tiina Arrankoski ja Tuomo Kettunen ovat ICNW ry:n ja World Modern Nordic Walking Academy ry:n kansainväliset kouluttajat, jotka vastaavat lajin koulutuksista myös Suomessa.